RSS-prenumeration

RSS-flöden används för att syndika regelbundet förändrat innehåll på en webbplats, inklusive den här webbplatsen. Du kan öppna ett RSS-flöde med hjälp av en RSS-läsare och använda det för att se om det finns nytt innehåll på den här webbplatsen eller så kan du ställa in ett skript på serversidan för att analysera flödet och visa det på din webbplats.

Nya produkter

De senaste produkterna innehåller de 10 senaste produkterna som lagts till i Vitasunn Nutritionals.

Populära produkter

Fodret med populära produkter innehåller de 10 mest populära produkterna på Vitasunn Nutritionals enligt användarnas bedömning.

Utvalda produkter

Feedet med presenterade produkter innehåller de senaste 10 presenterade produkterna på Vitasunn Nutritionals.

Produktsökningar

Med produktsökningsflöden kan du spara dina anpassade produktsökningar som syndikeringsflöden som alltid uppdateras när det finns nya resultat.

För att skapa ett produktsökningsflöde gör du en standardsökning på Vitasunn Nutritionals och klickar längst ner på sidan på ett av syndikeringsalternativen.